Głoski łatwe (4>)

Witaj w Głoski łatwe (4>)

Imię Wiek dziecka Email
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PAJAC? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

smile-1242354_960_720

Błędne wersje to: BAJAC, WAJAC, JAJAC itd...
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŁAPA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

paws-306277_960_720

Błędne wersje to: ŁATA, ŁAFA, ŁAKA itd...
GŁOSKA B

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUDA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę B.

doghouse-30714_960_720
Błędne wersje to: PUDA, TUDA, DUDA itp....
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TORY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

railroad-1587328_960_720

UWAGA: dziecko poniżej piątego roku życia ma prawo nie wymawiać głoski R w tym wyrazie! Jeśli słyszysz głoskę L, jest to zjawisko rozwojowe. Jeśli jednak słyszysz J lub R gardłowe, warto zastanowić się nad działaniami profilaktycznymi!
Błędne wersje to: PORY, KORY, BORY itp....
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz SKLEP? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.
shop-158317_960_720
Błędne wersje to: SKLEK, SKLET, SKLEF itd...
GŁOSKA B

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FARBY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę B.

palette-23406_960_720
UWAGA: dziecko poniżej piątego roku życia ma prawo nie wymawiać głoski R w tym wyrazie!
Błędne wersje to: FARTY, FARMY, FARFY itp....
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUTY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

sneakers-309787_960_720

Błędne wersje to: BUKY, BUKI, BUFY, BUY itd.
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PILOT? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

pilot-160084_960_720
Błędne wersje to: PILOK, PILOF, PILOP itd.
GŁOSKA D

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DOM? Zwróć szczególną uwagę na głoskę D.

building-1300541_960_720

Błędne wersje to: GOM, BOM, TOM itd.
GŁOSKA D

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LODY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę D.
ice-cream-303842_960_720
Błędne wersje to: LOGY, LOBY, LOBY itd.
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FOTEL? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F.
easychair-147554_960_720
Błędne wersje to: OTEL, POTEL, TOTEL itd.
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TELEFON? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F.

communication-158610_960_720

Błędne wersje to: TELEON, TELELON, TELETON, TELEBON itd.
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LEW? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F na końcu wyrazu.

africa-1300564_960_720
UWAGA: choć graficznie zapisujemy w wyrazie W, to jednak realizujemy jako F!

Błędne wersje to: LEH, LEP, LET itd.
GŁOSKA W

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WOREK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę W.

bag-156120_960_720
Błędne wersje to: OREK, TOREK, FOREK itd.
GŁOSKA W

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz OWOCE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę W.

apple-1300670_960_720
Błędne wersje to: OTOCE, OOCE, OFOCE itd.
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOZA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

animal-1296007_960_720
Błędne wersje to: TOZA, OZA, POZA itd.
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŚLIMAK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

snail-157212_960_720
Błędne wersje to: ŚLIMAT, ŚLIMA, ŚLIMAP itd.
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz OKO? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.
eyes-1540474_960_720
Błędne wersje to: OO, OTO, OPO itd.
GŁOSKA G

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz GAZETA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę G.
newspaper-152320_960_720
Błędne wersje to: DAZETA, KAZETA, AZETA itd.
GŁOSKA G

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FLAGA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę G.

red-35853_960_720
Błędne wersje to: FLADA, FLAA, FLAKA itd.
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LAS? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

forest-148727_960_720
Błędne wersje to: JAS, RAS, AS itd.
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BALONY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.
holidays-1313809_960_720
Błędne wersje to: BAJONY, BARONY, BAONY itd.
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz MOTYL? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

animal-1297692_960_720
Błędne wersje to: MOTYJ, MOTYR, MOTYŁ itd.
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŁAWA/ŁAWKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł.
bench-309646_960_720
Błędne wersje to: WAWA, MAWA, PAWA itd.
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOŁO? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł.

wheel-307316_960_720
Błędne wersje to: KOO, KOWO, KOLO itd.
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz STÓŁ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł.

table-23627_960_720
Błędne wersje to: STÓK, STÓW, STÓM itd.
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŚWINIA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

pink-307854_960_720
Błędne wersje to: SWINIA, SZWINIA, INIA itd.
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WIŚNIE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.
cherry-35288_960_720
Błędne wersje to: WISNIE, WISZNIE, WINIE itd.
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz MIŚ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

teddy-bear-294542_960_720

Błędne wersje to: MIS, MISZ, MI itd.
GŁOSKA Ź

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZIMA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ź.

landscape-1297082_960_720

Błędne wersje to: ŻIMA, SIMA, IMA itd.
GŁOSKA Ź

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz GUZIKI? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ź.

button-146522_960_720

Błędne wersje to: GUŻIKI, GUSIKI, GUIKI itd.
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CIASTKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

pie-36798_960_720
Błędne wersje to: CZASTKA, CASTKA, ASTKA itd.
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz POCIĄG? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

toy-train-303629_960_720
Błędne wersje to: POCĄG, POCZĄG, POTĄG itd.
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PIĘĆ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.
five-1293837_960_720
Błędne wersje to: PIĘT, PIĘC, PIĘCZ itd.
GŁOSKA DŹ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DZIUPLA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŹ.

Drzewo logotorpeda

Błędne wersje to: DŻUPLA, DZUPLA, TUPLA itd.
GŁOSKA DŹ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUDZIK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŹ.

alarm-clock-147779_960_720

Błędne wersje to: BUDŻIK, BUDZYK, BUCIK itd.