TEST LOGOPEDY

Welcome to your TEST LOGOPEDY

Imię Wiek dziecka Email
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PAJAC? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

Błędne wersje to: BAJAC, WAJAC, JAJAC itd...
smile-1242354_960_720
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŁAPA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

Błędne wersje to: ŁATA, ŁAFA, ŁAKA
paws-306277_960_720
GŁOSKA B

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUDA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę B.

Błędne wersje to: PUDA, TUDA, DUDA itp....
doghouse-30714_960_720
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TORY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.
UWAGA: dziecko poniżej piątego roku życia ma prawo nie wymawiać głoski R w tym wyrazie!
Błędne wersje to: PORY, KORY, BORY itp....
railroad-1587328_960_720
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz SKLEP? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

Błędne wersje to: SKLEK, SKLET, SKLEF itd...
shop-158317_960_720
GŁOSKA B

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FARBY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę B.
UWAGA: dziecko poniżej piątego roku życia ma prawo nie wymawiać głoski R w tym wyrazie!
Błędne wersje to: FARTY, FARMY, FARFY itp....
palette-23406_960_720
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUTY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

Błędne wersje to: BUKY, BUKI, BUFY, BUY itd.
sneakers-309787_960_720
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PILOT? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

Błędne wersje to: PILOK, PILOF, PILOP itd.
pilot-160084_960_720
GŁOSKA D

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DOM? Zwróć szczególną uwagę na głoskę D.

Błędne wersje to: GOM, BOM, TOM itd.
building-1300541_960_720
GŁOSKA D

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LODY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę D.

Błędne wersje to: LOGY, LOBY, LOBY itd.
ice-cream-303842_960_720
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FOTEL? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F.

Błędne wersje to: OTEL, POTEL, TOTEL itd.
easychair-147554_960_720
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TELEFON? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F.

Błędne wersje to: TELEON, TELELON, TELETON, TELEBON itd.
communication-158610_960_720
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LEW? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F na końcu wyrazu.
UWAGA: choć graficznie zapisujemy w wyrazie W, to jednak realizujemy jako F!
Błędne wersje to: LEH, LEP, LET itd.
africa-1300564_960_720
GŁOSKA W

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WOREK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę W.

Błędne wersje to: OREK, TOREK, FOREK itd.
bag-156120_960_720
GŁOSKA W

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz OWOCE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę W.

Błędne wersje to: OTOCE, OOCE, OFOCE itd.
apple-1300670_960_720
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOZA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

Błędne wersje to: TOZA, OZA, POZA itd.
animal-1296007_960_720
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŚLIMAK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

Błędne wersje to: ŚLIMAT, ŚLIMA, ŚLIMAP itd.

snail-157212_960_720
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz OKO? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

Błędne wersje to: OO, OTO, OPO itd.
eyes-1540474_960_720
GŁOSKA G

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz GAZETA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę G.

Błędne wersje to: DAZETA, KAZETA, AZETA itd.
newspaper-152320_960_720
GŁOSKA G

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FLAGA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę G.

Błędne wersje to: FLADA, FLAA, FLAKA itd.
red-35853_960_720
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LAS? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

Błędne wersje to: JAS, RAS, AS itd.
forest-148727_960_720
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BALONY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

Błędne wersje to: BAJONY, BARONY, BAONY itd.
holidays-1313809_960_720
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz MOTYL? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

Błędne wersje to: MOTYJ, MOTYR, MOTYŁ itd.
animal-1297692_960_720
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŁAWA/ŁAWKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł.

Błędne wersje to: WAWA, MAWA, PAWA itd.
bench-309646_960_720
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOŁO? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł

Błędne wersje to: KOO, KOWO, KOLO itd.
wheel-307316_960_720
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz STÓŁ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł.

Błędne wersje to: STÓK, STÓW, STÓM itd.
table-23627_960_720
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŚWINIA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

Błędne wersje to: SWINIA, SZWINIA, INIA itd.
pink-307854_960_720
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WIŚNIE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

Błędne wersje to: WISNIE, WISZNIE, WINIE itd.
cherry-35288_960_720
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz MIŚ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

Błędne wersje to: MIS, MISZ, MI itd.
teddy-bear-294542_960_720
GŁOSKA Ź

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZIMA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ź.

Błędne wersje to: ŻIMA, SIMA, IMA itd.
landscape-1297082_960_720
GŁOSKA Ź

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz GUZIKI? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ź.

Błędne wersje to: GUŻIKI, GUSIKI, GUIKI itd.
button-146522_960_720
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CIASTKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

Błędne wersje to: CZASTKA, CASTKA, ASTKA itd.
pie-36798_960_720
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz POCIĄG? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

Błędne wersje to: POCĄG, POCZĄG, POTĄG itd.
toy-train-303629_960_720
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PIĘĆ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

Błędne wersje to: PIĘT, PIĘC, PIĘCZ itd.
five-1293837_960_720
GŁOSKA DŹ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DZIUPLA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŹ.

Błędne wersje to: DŻUPLA, DZUPLA, TUPLA itd.
Drzewo logotorpeda
GŁOSKA DŹ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUDZIK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŹ.

Błędne wersje to: BUDŻIK, BUDZYK, BUCIK itd.
alarm-clock-147779_960_720
GŁOSKA S

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz SAMOLOT? Zwróć szczególną uwagę na głoskę S.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski S Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!
Błędne wersje to: SZAMOLOT, SIAMOLOT, HAMOLOT itd.
airliner-309920_960_720
GŁOSKA S

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz OSA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę S.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski S Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!
Błędne wersje to: OSIA, OSZA, OFA itd.
bee-1296273_960_720
GŁOSKA S

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PIES? Zwróć szczególną uwagę na głoskę S.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski S Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!
Błędne wersje to: PIESZ, PIEŚ, PIEF itd.
dog-1305702_960_720
GŁOSKA Z

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZEGAR? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Z.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Z Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZIEGAR, ŻEGAR, HEGAR itd.
analog-clock-1295631_960_720
GŁOSKA Z

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WÓZEK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Z.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Z Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: WÓZIEK, WÓŻEK, WÓSEK itd.
push-chair-297216_960_720
GŁOSKA C

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CEBULA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę C.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski C Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: CIEBULA, CZEBULA, SEBULA itd.
onion-576534_960_720
GŁOSKA C

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PLECAK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę C.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Z Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: PLECZAK, PLECIAK, PLESAK itd.
backpack-1296390_960_720
GŁOSKA C

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PALEC? Zwróć szczególną uwagę na głoskę C.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski C Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: PALEĆ, PALECZ, PALES itd.
palec logotorpeda
GŁOSKA DZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DZWONEK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: DŹWONEK, DŻWONEK, ZWONEK itd.
bell-157413_960_720
GŁOSKA DZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KUKURYDZA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: KUKURYZIA, KUKURYDŻA, KUKURYDŹA itd.
corn-155613_960_720
GŁOSKA SZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOSZYK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę SZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski SZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: KOSYK, KOSIK, KOFYK itd.
basket-159430_960_720
GŁOSKA SZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz SZAFA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę SZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski SZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: SIAFA, SAFA, FAFA itd.
armoire-576193_960_720
GŁOSKA SZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz MYSZ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę SZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski SZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: MYS, MYŚ, MYF itd.
mouse-304966_960_720
GŁOSKA Ż

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz JEŻE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ż.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Ż Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: JEZIE, JEZE, JEFE itd.
animal-1293907_960_720
GŁOSKA Ż

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŻABA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ż.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Ż Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZABA, ZIABA, FABA itd.
amphibian-1295172_960_720
GŁOSKA CZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CZAPKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę CZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski CZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: CAPKA, CIAPKA, TAPKA itd.
cap-1300471_960_720
GŁOSKA CZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TĘCZA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę CZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski CZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: TĘCIA, TĘCA, TĘTA itd.
cloud-346706_960_720
GŁOSKA CZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KLUCZ? Zwróć szczególną uwagę na głoskę CZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski CZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: KLUĆ, KLUC, KLUT itd.
brass-1293947_960_720
GŁOSKA DŻ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DŻEM? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŻ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DŻ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: DZEM, DZIEM, GEM itd.
strawberry-304544_960_720
GŁOSKA DŻ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZJEŻDŻALNIA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŻ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DŻ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZJEŻDZALNIA, ZJEŻDZIALNIA, ZJEDALNIA itd.
zjeżdżalnia
GŁOSKA R

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz TRĄBA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę R.

UWAGA: jeśli głoska R jest realizowana gardłowo, pamiętaj, że nie jest to właściwe dla polskiego języka!

Błędne wersje to: TLĄBA, TJĄBA, TĄBA itd.
instrument-1294958_960_720
GŁOSKA R

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CYTRYNA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę R.

UWAGA: jeśli głoska R jest realizowana gardłowo, pamiętaj, że nie jest to właściwe dla polskiego języka!

Błędne wersje to: CYTLYNA, CYTJINA, CYTYNA itd.
lemon-152227_960_720
GŁOSKA R

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz RYBA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę R.

UWAGA: jeśli głoska R jest realizowana gardłowo, pamiętaj, że nie jest to właściwe dla polskiego języka!

Błędne wersje to: LYBA, JYBA, YBA itd.
goldfish-30837_960_720
GŁOSKA R

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ROWER? Zwróć szczególną uwagę na głoskę R.

UWAGA: jeśli głoska R jest realizowana gardłowo, pamiętaj, że nie jest to właściwe dla polskiego języka!

Błędne wersje to: JOWEJ, LOWEL, OWEL itd.
vector-1456759_960_720


Zostaw Odpowiedź