Strefa Rodzica

Czym są logopedyczne badania przesiewowe?

Na początku każdego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach są przeprowadzane logopedyczne badania przesiewowe. Służą one „wyłowieniu” z tłumu tych dzieci, które mają różnego rodzaju trudności z mową i artykulacją.

Badania przesiewowe:

  • pomagają dokonać oceny mowy u wszystkich dzieci uczęszczających do placówki,
  • ocenić postępy dzieci, które uczestniczyły w poprzednim roku szkolnym w zajęciach logopedycznych,
  • stanowią podstawę do zakwalifikowania na zajęcia logopedyczne dzieci, które wcześniej nie były objęte wsparciem logopedycznym,
  • niejednokrotnie są przyczyną zorganizowania logopedycznych konsultacji z rodzicami, które uświadamiają rodzicom znaczenie trudności dziecka.

Jak wygląda badanie przesiewowe?

Logopeda indywidualnie bada rozumienie i nadawanie mowy. Poziom badania powinien być dostosowany do norm rozwojowych dzieci. Zazwyczaj logopedyczne badanie przesiewowe obejmuje:

  • badanie rozumienia mowy,
  • badanie opowiadania (konstruowanie zdań, gramatyka),
  • badanie artykulacji,
  • badanie sprawności narządów artykulacyjnych (w tym sprawność języka i warg, ocenę wędzidełka podjęzykowego),
  • ocenę toru oddechowego.

Każdy rodzic powinien dostać informacje najpierw o planowanym badaniu przesiewowym, a później o jego wyniku.

Informacje zwrotne

Rodzic powinien dowiedzieć się (otrzymując odpowiednie zaświadczenie lub w czasie indywidualnych konsultacji), czy dziecko ma trudności z jakimkolwiek z badanych obszarów, czy konieczne są konsultacje z innymi specjalistami (np. ortodonta, laryngolog) i czy dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne w placówce.

Logotorpeda

Jesteś logopedą?
Sprawdź, jakie polecamy narzędzia do diagnozy logopedycznej.

Ilustracja: Obraz engin akyurt z Pixabay

Zostaw Odpowiedź