Strefa Rodzica

Dlaczego logopeda wysyła na badanie słuchu?

Byliśmy z synem (6 lat) na pierwszej wizycie u logopedy. Pani logopeda sprawdziła jego wymowę i poprosiła o badanie słuchu. Dlaczego?

Rodzice, zawsze poproście swojego logopedę, aby wyjaśnił przyczynę kierowania na badania; nawet więcej – jeśli czegoś nie rozumiecie, poproście o wytłumaczenie wykonywania działań, cel wybranych ćwiczeń.

Logopedzi mogą, a w przypadku niepewności – powinni! kierować do innych specjalistów: psychologa, neurologa, laryngologa, foniatry.

Logopeda wykonuje podstawowe badania: badanie słuchu fizjologicznego,   które określi czy dziecko słyszy dźwięki z otoczenia i rozróżnia je, oraz badanie słuchu fonematycznego,  które pozwala stwierdzić, czy dziecko dobrze słyszy głoski.

Czasami dorosłym wydaje się, że dziecko doskonale słyszy. Tylko dlaczego nie mówi? Jeśli mówi – dlaczego zamienia głoski, sylaby w wyrazach? Dlaczego, choć mówi – rozumie JE tylko mama i tata?

Oto Ala…

Ala ma 3 lata, od pół roku chodzi do przedszkola. Inne dzieci z grupy zaczęły mówić, a Ala dalej posługuje się samogłoskami i sylabami przypominającymi wyrazy, co jest zupełnie niezrozumiałe. Ala komunikuje się z dziećmi i rodziną gestami. Babcia, zaniepokojona, przyszła na badanie logopedyczne. Logopeda skierował do laryngologa. Po kilku tygodniach mama Ali dziękowała logopedzie: okazało się, że uszka Ali są zatkane; następnie zdiagnozowano w kanałach słuchowych płyn, którego nie powinno być. Dziewczynka czeka na drenaże, a rodzice rozpoczęli intensywną terapię logopedyczną.

Co w tych uszkach?

Różne są przyczyny zaburzeń słuchu: czasem jest to zalegająca woskowina, czasem płyn; innym razem może to być kwestia powiększonych migdałów lub obecność trzeciego migdała, który powiększony, utrudnia prawidłowe słyszenie. Często jest to również niedosłuch lub głuchota. Czy to są powody, które można bagatelizować?

Rodzicu, pamiętaj!

Logopeda nie posiada specjalistycznego sprzętu, w który wyposażony jest laryngolog lub audiolog. Nie ma aparatury, którą sprawdzi wnętrze uszka i przedział słyszanych decybeli. Może, na podstawie doświadczenia i obserwacji, wskazać możliwą przyczynę zaburzeń mowy i skierować dziecko do specjalisty, co znacznie ułatwi dalsze postępowanie logopedyczne. Kontrolna wizyta u specjalisty często pomaga rozwiązać problem z brakiem mowy, zaburzeniami mowy i wymowy!

Nie bójcie się badań, na które wysyła Was logopeda!

 

Zostaw Odpowiedź