1

Welcome to your test11

Imię Wiek dziecka Email
GŁOSKA P

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz PAJAC? Zwróć szczególną uwagę na głoskę P.

Błędne wersje to: BAJAC, WAJAC, JAJAC itd...
smile-1242354_960_720
GŁOSKA B

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUDA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę B.

Błędne wersje to: PUDA, TUDA, DUDA itp....
doghouse-30714_960_720
GŁOSKA T

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz BUTY? Zwróć szczególną uwagę na głoskę T.

Błędne wersje to: BUKY, BUKI, BUFY, BUY itd.
sneakers-309787_960_720
GŁOSKA D

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DOM? Zwróć szczególną uwagę na głoskę D.

Błędne wersje to: GOM, BOM, TOM itd.
building-1300541_960_720
GŁOSKA F

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz FOTEL? Zwróć szczególną uwagę na głoskę F.

Błędne wersje to: OTEL, POTEL, TOTEL itd.
easychair-147554_960_720
GŁOSKA W

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WOREK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę W.

Błędne wersje to: OREK, TOREK, FOREK itd.
bag-156120_960_720
GŁOSKA K

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOZA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę K.

Błędne wersje to: TOZA, OZA, POZA itd.
animal-1296007_960_720
GŁOSKA G

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz GAZETA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę G.

Błędne wersje to: DAZETA, KAZETA, AZETA itd.
newspaper-152320_960_720
GŁOSKA L

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz LAS? Zwróć szczególną uwagę na głoskę L.

Błędne wersje to: JAS, RAS, AS itd.
forest-148727_960_720
GŁOSKA Ł

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOŁO? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ł

Błędne wersje to: KOO, KOWO, KOLO itd.
wheel-307316_960_720
GŁOSKA Ś

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz WIŚNIE? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ś.

Błędne wersje to: WISNIE, WISZNIE, WINIE itd.
cherry-35288_960_720
GŁOSKA Ź

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZIMA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ź.

Błędne wersje to: ŻIMA, SIMA, IMA itd.
landscape-1297082_960_720
GŁOSKA Ć

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz POCIĄG? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ć.

Błędne wersje to: POCĄG, POCZĄG, POTĄG itd.
toy-train-303629_960_720
GŁOSKA DŹ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DZIUPLA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŹ.

Błędne wersje to: DŻUPLA, DZUPLA, TUPLA itd.
Drzewo logotorpeda
GŁOSKA S

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz SAMOLOT? Zwróć szczególną uwagę na głoskę S.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski S Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!
Błędne wersje to: SZAMOLOT, SIAMOLOT, HAMOLOT itd.
airliner-309920_960_720
GŁOSKA Z

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZEGAR? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Z.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Z Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZIEGAR, ŻEGAR, HEGAR itd.
analog-clock-1295631_960_720
GŁOSKA C

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CEBULA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę C.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski C Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: CIEBULA, CZEBULA, SEBULA itd.
onion-576534_960_720
GŁOSKA DZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz DZWONEK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: DŹWONEK, DŻWONEK, ZWONEK itd.
bell-157413_960_720
GŁOSKA SZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz KOSZYK? Zwróć szczególną uwagę na głoskę SZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski SZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: KOSYK, KOSIK, KOFYK itd.
basket-159430_960_720
GŁOSKA Ż

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ŻABA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę Ż.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski Ż Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZABA, ZIABA, FABA itd.
amphibian-1295172_960_720
GŁOSKA CZ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CZAPKA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę CZ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski CZ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: CAPKA, CIAPKA, TAPKA itd.
cap-1300471_960_720
GŁOSKA DŻ

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz ZJEŻDŻALNIA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę DŻ.
UWAGA: zerknij, czy podczas realizacji głoski DŻ Twoje dziecko wsuwa język między zęby. Jest to wada wymowy!

Błędne wersje to: ZJEŻDZALNIA, ZJEŻDZIALNIA, ZJEDALNIA itd.
zjeżdżalnia
GŁOSKA R

Czy Twoje dziecko prawidłowo wymawia wyraz CYTRYNA? Zwróć szczególną uwagę na głoskę R.

UWAGA: jeśli głoska R jest realizowana gardłowo, pamiętaj, że nie jest to właściwe dla polskiego języka!

Błędne wersje to: CYTLYNA, CYTJINA, CYTYNA itd.
lemon-152227_960_720

Jeżeli badane dziecko w wieku: %USER_BUSINESS% jest poniżej 5 roku życia to może zamieniać R na L. Pozostałe zniekształcenia to wady wymowy.

Jeżeli wiek %USER_BUSINESS% 5 to zaznacz TAK.