Strefa Rodzica

Poznaj: dziecko z Zespołem Downa

Czy dzieci z Zespołem Downa są nieszczęśliwe? Przecież one nie mają pojęcia o swojej odmienności. Są tak samo szczęśliwe, jak pozostałe dzieci, kiedy rozwijają się w sprzyjającej im atmosferze akceptacji i miłości.

Dziecko z Zespołem Downa posiada charakterystyczne cechy wyglądu: spłaszczoną nasadę nosa i potylicę, oczy o kształcie przypominający migdały, fałd nad powieką, powiększony język, małe małżowiny uszne, krótsze kończyny. Niestety, dzieciom z ZD często towarzyszą choroby i problemy zdrowotne, obejmujące wady serca, słuchu i wzroku, obniżoną odporność czy zaburzenia pokarmowe.

Jak rozwijają się dzieci z Zespołem Downa?

Dzieci rozwijają się w swoim tempie, przechodząc przez te same stadia rozwoju, co wszystkie dzieci: siadanie, raczkowanie, pierwsze kroczki. Uważa się, że rozwój takiego dziecka może trwać  dłużej, może także zatrzymać się w pewnym momencie. Wszystko jest zależne nie tylko od indywidualnej możliwości dziecka, ale także środowiska, w jakim dorasta oraz podejmowanych terapii. Podobnie jest z nabywaniem języka: dzieci przechodzą przez etap głużenia, gaworzenia, pierwszych sylab. Czasami opanowują słownik i gramatykę na poziomie komunikatywnym, potrafią czytać i pisać. Czasami nie potrafią zwerbalizować swoich myśli i komunikują się alternatywnymi metodami komunikacji.
Zespół Downa a upośledzenie umysłowe
Ze względu na ograniczone możliwości poznawcze oraz powolniejsze tempo uczenia się i przyswajania nowych informacji, dzieci z Zespołem Downa często są diagnozowane w kierunku upośledzenia umysłowego. Należy jednak pamiętać, że czym innym jest umiejętność czytania, pisania i liczenia, a czym innym umiejętność tworzenia więzi i utrzymywania relacji w grupie, samodzielność, zaradność, umiejętność podejmowania decyzji. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby z Zespołem Downa charakteryzują się wysokim poziomem tak zwanej inteligencji emocjonalnej, są bardzo wrażliwe.
Logotorpeda
ilustracje: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź