Terapia wad wymowy

Co to jest test logopedyczny?

Czym jest test logopedyczny i jaka jest jego rola w diagnozie logopedycznej? Czym różni się od kwestionariusza do badania wymowy?

Diagnoza logopedyczna, zwana inaczej badaniem logopedycznym, ma na celu ustalenie przyczyny jakiegoś problemu związanego z mową: opóźniony rozwój mowy, wada wymowy głoski, szybka mowa, niepłynność. Logopedzi dysponują wieloma różnymi narzędziami, które mogą wykorzystać podczas spotkania diagnostycznego.

Zazwyczaj badanie logopedyczne składa się z trzech części: wywiadu, badania oraz omówienia.

Kwestionariusz

Podczas samego badania logopeda może skorzystać z kwestionariusza obrazkowego. Badanie takim narzędziem będzie polegało na nazywaniu przez dziecko demonstrowanych obrazków. Na podstawie odpowiedzi dziecka logopeda, korzystając z wiedzy, ocenia, czy taka wymowa jest prawidłowa.

Test

Logopeda może także skorzystać z opracowanego testu. W logopedii, podobnie jak w psychologii, testem nazywa się te narzędzia diagnostyczne, które spełniają określone kryteria:

  1. Jest standaryzowany, czyli posiada instrukcję i określa konkretne warunki jego przeprowadzania.
  2. Posiada normy, a więc odnosi się do norm właściwych danej grupie wiekowej (inne są dla trzylatków, inne dla czterolatków, inne dla pięciolatków…).
  3. Jest obiektywny – dzięki opracowanym instrukcjom trudno wpłynąć na uzyskany wynik.
  4. Jest rzetelny, czyli inaczej wiarygodny.
  5. Jest trafny, a to oznacza, że jest przeznaczony dla konkretnej grupy odbiorców.

Warto zaznaczyć, że narzędzie, które jest kwestionariuszem, nie może być nazywane testem, ponieważ nie spełnia wymienionych kryteriów. Nazwa “test” jest zarezerwowana dla tych narzędzi, dla których były prowadzone badania standaryzacyjne.

Dzięki badaniu z wykorzystaniem testu można łatwo odnieść się do grupy rówieśniczej: czy badane dziecko wykonuje zadania na takim samym poziomie, a może jego wyniki są niższe lub wyższe? Odniesienie do norm pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne dostosowanie zaleceń oraz zaprojektowanie planu terapii.

Badanie logopedyczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi (testów) powoduje, że badania odbywają się według określonych standardów. Należy pamiętać o tym, że badanie logopedyczne nie powinno ograniczać się wyłącznie do demonstracji obrazków i badania artykulacji, ale przede wszystkim szukania przyczyny nieprawidłowości z zakresu mowy.

Sprawdź: Najlepsze narzędzia do diagnozy logopedycznej

Logotorpeda

Zostaw Odpowiedź