Terapia wad wymowy

Głoska R – kiedy dziecko powinno ją prawidłowo wymawiać?

Kiedy dziecko powinno mówić głoskę R? Czy powinno mówić R, kiedy kończy 4 lata, 5, a może 6? Czy zamiana głoski R na J lub L jest prawidłowa? Kiedy do logopedy, jeśli dziecko nie wymawia R lub wymawia R francuskie?

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami rozwojowymi dziecko sześcioletnie powinno już mówić R. Sześciolatek powinien mówić głoskę R, ponieważ na jego etapie edukacyjnym dzieci wielokrotnie głoskują, uczą się czytać. Co więcej, nawet jeśli nie potrafi prawidłowo jej wymówić, powinien słyszeć różnicę między słowami podobnymi do siebie, zawierającymi głoskę r (np. lama – rama).
Sprawdź: Jak powinien przebiegać rozwój mowy dziecka?
Wada wymowy związana z trudnością w realizowaniu głoski R to ROTACYZM.

Ćwiczenia przygotowujące do poprawnej wymowy głoski R. Kliknij w obrazek i pobierz materiały.

Zamiana głoski R na J

To sytuacja, w której warto udać się do logopedy jak najszybciej, ponieważ taka realizacja głoski R jest nieprawidłowa! Taka zamiana może być objawem:

Niezwykle prawdopodobne, że u takiego dziecka również głoska L jest zamieniana na R. Posłuchaj swojego dziecka uważnie i zaobserwuj różnicę.

Kliknij w obrazek i pobierz materiały do ćwiczeń głoski R

R francuskie – co robić?

Czasami pojawia się tak zwane R francuskie, które w polskim systemie językowym nie jest prawidłowe. Polega na uruchomieniu tylnej części języka. Utrwalenie w wypowiedziach dziecka francuskiego R będzie wymagało terapii logopedycznej. Co w takim przypadku? Jak najszybszy kontakt z logopedą!

Zamiana głoski R na L

To zjawisko jest rozwojowe do 6 roku życia. Cztero- i pięciolatek mają zupełne prawo mówić “lyba” zamiast “ryba”. Jest to zupełnie normalne. Pamiętaj jednak, że czekanie, aż głoska R “sama się pojawi”, może być przeoczeniem ważnego momentu. Wraz z rozwojem dziecka wzrasta jego samoświadomość i poczucie, że inni mówią R prawidłowo, a ono nie, co może wpłynąć na samoocenę i poczucie własnej wartości.

Czy R może pojawić się przed szóstym rokiem życia?

Jak najbardziej! Jeśli dziecko ma prawidłowo funkcjonujący słuch fonemowy oraz cechuje się świetną sprawnością mięśni artykulacyjnych, pięknie brzmiące R usłyszysz nawet u trzylatka.

Logotorpeda

1 Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź