Terapia wad wymowy

Trudne głoski w sylabach, czyli rozgrzewka przed wyrazami

Sylaby – małe cząstki, z których zbudowane są wyrazy. Są większe od głoski (pojedynczego dźwięku), które ćwiczy z Twoim dzieckiem logopeda, ale mniejsze od wyrazu, który – pięknie wypowiedziany – jest celem ćwiczeń logopedycznych.

Sięgając do doświadczenia, opowieści znajomych logopedów oraz komentarzy różnych rodziców mogę pokusić się o stwierdzenie, że sylaba jest trochę niedoceniana. Z jednej strony przez samych logopedów, którzy uważają, że jak już dziecko potrafi wypowiedzieć prawidłowo głoskę, to już z wyrazami też sobie poradzi; z drugiej strony jest niedoceniana także przez rodziców, dla których sylaby są pozbawione znaczenia. NIESTETY.

Powtarzanie sylab zawierających “trudną głoskę” niesie ze sobą wiele zalet:

  • Nie wymaga wiele wysiłku, jeśli chodzi o powtórzenie;
  • Zajmuje niewiele czasu (około dwóch sekund, dzięki czemu w ciągu minuty dziecko może powtórzyć w przybliżeniu piętnaście sylab:) );
  • Jest najłatwiejszym sposobem wyćwiczenia nawyku poprawnego układania ust, języka, zębów podczas artykulacji trudnej głoski;
  • Pozwala przećwiczyć trudną głoskę w każdej kombinacji głoskowej (z samogłoskami, w sąsiedztwie samogłosek i spółgłosek);
  • Jeśli sylaby są zapisane, dziecko oswaja się z literami, czytaniem od lewej do prawej strony, zwraca uwagę na kształt i wygląd liter, co z pewnością w przyszłości przyczyni się do umiejętności czytania.

Logiczne jest, że aby powiedzieć “szafa” dziecko powinno bez problemów wypowiadać głoskę sz w nagłosie, czyli na początku wyrazu.
Osobiście proponuję naukę wymowy wyrazów poprzedzić treningiem sylabowym, polegającym na powtarzaniu głoski w takim otoczeniu, jakie aktualnie ćwiczycie. Dlatego zanim rozpoczniesz ćwiczenie wyrazów typu “szafa”, “szop”, “szufla”, przećwicz takie sylaby: SZA, SZO, SZU, SZE, SZY. Jeśli chcesz ćwiczyć głoski w śródgłosie, czyli w środku wyrazów:”pasek”, “masa” “osa”, warto przećwiczyć głoskę s między samogłoskami: ASA, OSO, USU, ESE, YSY… Natomiast zanim rozpoczniesz ćwiczenie głoski na końcu wyrazu, w wygłosie: “widelec”, “palec”, “kloc”, sprawdź, czy Twój Maluch poradzi sobie z nią w sylabach zamkniętych: AC, OC, UC, EC, IC.
Trudne? Wcale nie! Pamiętaj, że sylaby, wykorzystane w umiejętny, atrakcyjny i kreatywny sposób, staną się fantastyczną zabawą dla dziecka, z której oboje skorzystacie.

W najbliższej przyszłości, będę publikowała logotorpedowe pomoce sylabowe.
Czekam na Wasze propozycje!

Logotorpeda

 

 

Zostaw Odpowiedź