Strefa Rodzica

Metoda prof. A.Tomatisa

Trudności w nauce czytania i pisania
Według specjalistycznej literatury europejskiej 10 – 15 proc. wszystkich uczniów może mieć trudności w nauce czytania i pisania. Nowoczesna terapia, oparta na metodzie prof. Alfreda Tomatisa, skutecznie pomaga dzieciom poprawić umiejętności związane z przyswajaniem wiedzy i wspomaga ich rozwój. W wyniku terapii przeprowadzonej za pomocą systemu do diagnozy i treningu słuchowego „Uwaga Słuchowa”, 70 proc. uczniów wyraźnie poprawiło (nawet o ponad 10 proc.) zdolności i kompetencje związane z nauką (np. pamięć i koncentracja) – taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez Young Digital Planet, twórcę rozwiązania.

Słuchanie – klucz do komunikacji
U podstaw metody prof. Alfreda Tomatisa leży odróżnienie dwóch pojęć: słyszenia od słuchania. Według niej słyszenie jest procesem biernym, zależnym wyłącznie od sprawności narządu słuchu. Z kolei słuchanie (innymi słowy: uwaga słuchowa) to proces aktywny, czyli percepcja dźwięku i wykorzystanie płynącej z niego informacji. W tym procesie ważne komunikaty wyławiane są ze strumienia docierających dźwięków, a mniej istotne zostają odrzucone. Uwagę słuchową można więc przyrównać do filtra, który oczyszcza informacje z tego, co niepotrzebne.

Filtr informacji
Niektóre dzieci nie potrafią odrzucać zbędnych sygnałów i ich uszy „atakowane” są przez wszystkie nadchodzące dźwięki. Nie mogą więc skupić się na tym co istotne, rozprasza je każdy zakłócający odgłos. W efekcie mają kłopot z wyłowieniem konkretnej informacji z szumu tła. W skrajnych przypadkach dziecko czuje się atakowane przez dźwięki i broni się przed nimi, zamykając całkowicie kanał komunikacji z otoczeniem (co zdarza się np. u osób autystycznych). Uczeń może sprawiać wrażenie niedosłyszącego, mimo że badanie czułości słuchu wypada prawidłowo. Celem terapii prof. A. Tomatisa jest nie tyle otwarcie filtra słuchowego, ile jego uelastycznienie.

Setki przebadanych uczniów
W ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces” zrealizowanego w 2013 r. firma Young Digital Planet zaimplementowała metodę prof. Alfreda Tomatisa w kilkudziesięciu polskich szkołach. W terapii wzięło udział 776 uczniów z 57 szkół podstawowych. Przeprowadzono wówczas badania uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną), uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną), umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą powietrzną i kostną), umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku (tzw. selekcji dźwięku) oraz lateralizacji słuchowej. Rezultaty? Badania wykazały, że po 3 latach stosowania terapii od 50 do 70 proc. uczniów (w zależności od typu badania) poprawiło swoje wyniki. Konkretnie zaobserwowano poprawę o 5,8 proc. umiejętności związanych z uczeniem się (uwaga i pamięć), o 6,3 proc. – funkcji społecznych, o 7,5 proc. – zdolności językowych i aż o 10,3 proc. – zdolności muzycznych. Badania bezsprzecznie potwierdzają efektywność terapii Uwagą Słuchową. Ponadto zestaw ma status wyrobu medycznego, posiada certyfikaty ISO i bezpieczeństwa PCBC– zaznacza Magdalena Raciniewska, Kierownik Produktu, Young Digital Planet.

Uwaga Słuchowa
System Uwaga Słuchowa pozwala na przeprowadzanie terapii w warunkach domowych, bez konieczności codziennego odwiedzania gabinetu. Składa się z zestawu stacjonarnego dla terapeuty oraz mobilnego zestawu domowego dla pacjenta. Wykonuje on ćwiczenia wg indywidualnego programu przygotowanego przez specjalistę. Trening może być przeprowadzony podczas codziennych zajęć, zabawy, a nawet snu.

Zapraszamy na konferencję
baner-main-3-1024x496
Z rozwiązaniem Uwaga Słuchowa oraz założeniami terapii prof. A. Tomatisa można zapoznać się podczas spotkań i konferencji organizowanych przez Young Digital Planet. Najbliższa, „Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej”, odbędzie się 28 maja w Warszawie. Weźmie w niej udział Jozef Vervoort, spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa. Ponadto prelekcję wygłosi prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko, która opowie o komunikacji w relacji uczeń-nauczyciel. Podczas prelekcji mgr inż. Katarzyny Zychowicz będzie można dowiedzieć się, jak pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej o konferencji: http://konferencja.ydp.eu/

Logotorpeda zaprasza!

Materiały dzięki Young Digital Planet

Zostaw Odpowiedź