Strefa Rodzica

Neuro, surdo, balbuto.. do którego logopedy się wybrać?

Logopeda, neurologopeda, surdologopeda, balbutologopeda…
Do kogo się wybrać? Większość ludzi jest przekonana o tym, że logopeda „uczy dzieci sz, ż, cz, dż i r”; nic dziwnego, w końcu taki jest obraz logopedy: tego, który pokaże i nauczy dziecko wymowy trudnych głosek, a w przedszkolu prowadzi profilaktyczne zajęcia grupowe. Szkoda, że tak mało osób wie, że logopeda pracuje z dzieckiem już od narodzin – nadzoruje poprawne wykształcanie się odruchów lub uczy niemowlę ssania i połykania, a później picia i jedzenia, równocześnie kontrolując jego prawidłowy rozwój. W późniejszych etapach życia dziecka logopeda wspomaga jego rozwój mowy. Pracuje nad prawidłową wymową głosek. Co więcej, doskonali zdolność logicznego myślenia, poszerza zasób słownictwa, uczy wykorzystywania struktur gramatycznych, kształtuje percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą; wykorzystuje elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny. Zajmuje się pracą z osobami z dysleksją. Prowadzi terapię dzieci z nieprawidłowym rozwojem. Pomaga tworzyć niewerbalny system komunikacji (za pomocą obrazków, symboli, gestów). I co najważniejsze – pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z dorosłymi, którzy z różnych przyczyn cierpią na zaburzenia mowy lub głosu.

Poniżej, w skrócie, przeczytasz o specjalizacjach logopedycznych. Pamiętaj, że każdy z tych specjalistów jest logopedą, a wyszczególniony zakres działań to wąskie dziedziny, w których dany logopeda jest ekspertem. Każdy z nich diagnozuje i prowadzi terapię w zakresie zdiagnozowanych zaburzeń.

Logopeda wczesnej interwencji – pracuje z najmniejszymi: noworodkami i małymi dziećmi, nadzoruje prawidłowy rozwój funkcji pokarmowo-oddechowo-artykulacyjnych.

Neurologopeda – prowadzi terapię pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, dziećmi z nieprawidłowo przebiegających ciąż i porodów, pacjentami z zaburzonymi odruchami oralnymi; prowadzi również terapię dorosłych z afazją, dyzartrią i dysfagią.

Surdologopeda – prowadzi terapię osób i dzieci głuchych oraz słabo słyszących zarówno przed, jak i po zaaparatowaniu lub zaimplantowaniu.

Balbutologopeda – prowadzi terapię mowy osób jąkających się oraz mających zaburzenia płynności mowy.

Oligofrenologopeda – prowadzi terapię mowy oraz buduje system komunikacji u osób z upośledzeniem umysłowym.

Logopeda artystyczny/medialny – zajmuje się nauką technik poprawnej wymowy i dykcji.

Czy już wiesz, który specjalista pomoże rozwiązać Twój problem?

Logotorpeda

2 komentarze

  • Dzień dobry,
    wprawdzie nie wybieram się do żadnego z wymienionych przez Panią specjalistów, ale bardzo dziękuję za ten artykuł – pomoże mi w przygotowaniu się do zajęć, które wkrótce mam poprowadzić 🙂 Rzeczywiście obraz logopedy funkcjonujący w powszechnej świadomości jest stereotypowy i większość ludzi kojarzy go jako nauczyciela wymowy “trudnych” głosek. Warto to wyobrażenie korygować 🙂
    Pozdrawiam serdecznie,
    Elżbieta Szwajkowska

  • […] Jąkanie to zaburzenia płynności mowy. Mowa osoby jąkającej się jest zaburzona powtórzeniami dźwięków, sylab lub całych fraz; czasami jąkanie objawia się przedłużaniem wymawianych dźwięków bądź nieoczekiwanymi pauzami. Takim zaburzeniom płynności mowy towarzyszą napięcia mięśniowe. Terapią jąkania, podobnie jak innych zaburzeń mowy, zajmuje się logopeda. Jeśli chcesz znaleźć specjalistę, który pracuje wyłącznie z dziećmi i osobami jąkającymi się, szukaj balbutologa. […]

Zostaw Odpowiedź