Strefa Rodzica

Dlaczego moje dziecko się jąka?

Jąkanie to zaburzenia płynności mowy. Mowa osoby jąkającej się jest zaburzona powtórzeniami dźwięków, sylab lub całych fraz; czasami jąkanie objawia się przedłużaniem wymawianych dźwięków bądź nieoczekiwanymi pauzami. Takim zaburzeniom płynności mowy towarzyszą napięcia mięśniowe. Terapią jąkania, podobnie jak innych zaburzeń mowy, zajmuje się logopeda. Jeśli chcesz znaleźć specjalistę, który pracuje wyłącznie z dziećmi i osobami jąkającymi się, szukaj balbutologa.

Jąkanie czy niepłynność mowy?
W przypadku dzieci należy rozróżnić dwa rodzaje niepłynności, co związane jest bezpośrednio z rozwojem mowy dziecka. Zaawansowany poziom systemu językowego oraz zasób słownictwa nie zawsze pokrywają się ze sprawnością wypowiadania się; u małych dzieci, które mają mnóstwo myśli w głowach, lecz nie potrafią jeszcze dokładnie opowiedzieć o wszystkim tak, jakby chciały, obserwuje się rozwojową niepłynność mowy. Uważa się też, że takie zjawisko – z czasem wygasające – może się utrzymywać do czwartego lub piątego roku życia. Jeśli jednak dziecko jest starsze, a niepłynność mowy utrzymuje się na tym samym poziomie lub nasila się, można już mówić o jąkaniu.

Przeczytaj: jak pracować z małym dzieckiem z niepłynnością mowy?

Przyczyny jąkania są różne
Zauważa się, że dzieci są bardziej zagrożone jąkaniem, jeśli ktoś z najbliższego otoczenia jąka się lub ma problemy z mową. Bardzo często przyczynę stanowią silnie emocjonalne przeżycia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które wywołują jąkanie lub pogłębiają je. Do przyczyn jąkania zalicza się także zbyt szybkie tempo mówienia – aparat mowy nie nadąża wtedy za tym, co chce powiedzieć głowa.

Jak przygotować się do konsultacji z logopedą?
Obserwuj swoje dziecko i odpowiedz sobie na następujące pytania:
1. Od kiedy obserwujesz niepłynność mowy u swojego dziecka?
2. Czy zjawisko to w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nasila się, wygasa, a może pozostaje bez zmian?
3. Jakie sytuacje w codziennym życiu powodują, że jąkanie się nasila?
4. Czy występują “stałe” słowa, sylaby, na których dziecko się “zacina”?
5. Czy Twoje dziecko mówi bardzo szybko?
6. Czy w najbliższym otoczeniu dziecka jest osoba jąkająca się?

Logotorpeda

ilustracje: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź