Terapia wad wymowy

Dorosły u logopedy? Oczywiście, że tak!

Istnieje błędne przekonanie, że logopeda to specjalista, który pracuje wyłącznie z dziećmi. Jak się okazuje, wielu dorosłych boryka się z problemami związanymi z mową lub wymową.

Wady wymowy

Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia, kto ma wadę wymowy? Niepoprawnie realizuje głoskę R, sepleni międzyzębowo, a może jego mówieniu brakuje płynności? Takie osoby z pewnością zauważysz nie tylko wokół siebie, ale także w mediach. Wada wymowy, która nie została skorygowana w wieku dziecięcym, może być zniwelowana w życiu dorosłej osoby. Wymagać to będzie wiele wysiłku i ćwiczeń, lecz zwiększona świadomość językowa oraz motywacja są motorem do podjęcia terapii logopedycznej przez dorosłego człowieka.

Emisja głosu i logopedia artystyczna

Tu często trafiają osoby, które wiążą swoją przyszłość z życiem publicznym, a chcą być doskonale przygotowane do wykonywania swojego zawodu: aktorzy, dziennikarze, politycy, prezenterzy. Każdy, kto występuje publicznie lub pracuje głosem, powinien znać podstawowe techniki oddychania, niczym niezmąconej artykulacji, panowania nad głosem i swobodnego, płynnego wypowiadania się.

Urazy

Pomocy logopedy poszukują także osoby dorosłe, które ucierpiały w wypadkach, w których doszło do uszkodzenia mózgu; najczęściej mówi się wtedy o afazji jako o uszkodzeniu struktur mózgowych odpowiedzialnych za nadawanie i odbieranie mowy. Należy pamiętać o tym, że logopeda nie tylko pracuje nad jakością wypowiedzi pacjenta, często praca ta obejmuje ponowną naukę mówienia czy komunikacji. Ćwiczenia obejmują przede wszystkim procesy myślowe związane z rozumieniem i wykonywaniem poleceń, poszerzaniem zasobu słownictwa. W zasięgu działań logopedy jest również cała sfera związana z oddychaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem, wzmacnianiem mięśni narządów artykulacyjnych czy grafomotorycznych.

 

Logotorpeda

ilustracje: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź