Strefa Rodzica

Co zrobić, gdy moje czteroletnie dziecko nie wymawia R?

Moje dziecko zamiast słowa “rak” wymawia “jak”, zamiast słowa “rower” słyszymy “jowej”. Syn ma cztery lata, czy mam już się martwić?

W logopedii można spotkać się ze stwierdzeniem, że głoska R pojawia się około 6 roku życia, wcześniej jej brak jest rozwojowy… Ale! rozwojowy jest wyłącznie wtedy, kiedy głoska R jest zamieniana na głoskę L – wtedy język się pionizuje, pracuje prawidłowo, dzięki czemu ‘eRka’ powinna wskoczyć samodzielnie. Jeśli jednak głoska R jest zastępowana innymi głoskami, np. J, D, N lub jest realizowana gardłowo (R francuskie), wtedy trzeba rozpocząć terapię od razu, jak to możliwe.

Dlaczego zaczynamy terapię od razu?

Jest to związane z pracą języka. Im dłużej język wymawia głoski niepoprawnie, tym bardziej utrwala się niewłaściwa wersja. Im dłużej dziecko wymawia R jako J, tym trudniej później nauczyć poprawnej realizacji głoski i wymowy słów.

Jak pracować?

Najlepiej według wskazówek prowadzącego logopedy. Na początku zawsze polecamy przygotować narządy artykulacyjne, aby mięśnie języka były przygotowane do wymowy głoski R. W linkach nasze ulubione artykuły:
Pionizacja języka
Wakacyjne ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Kolejnym etapem jest wywołanie i utrwalenie głoski, a najłatwiej jest to zrobić wykorzystując połączenia TR, DR. Jeśli chcesz wykorzystać nasze materiały w pracy w domu, kliknij tutaj:
TR, DR – sylaby
TR, DR – słowa

Czasami bywa tak, że przyczyną niewłaściwej realizacji głoski R jest krótkie wędzidełko podjęzykowe. Jego długość ocenia logopeda, który oprócz sprawdzenia jego długości ocenia także umiejętności fizjologiczne: połykanie, pozycję spoczynkową języka, oddychanie.

Logotorpeda

zdjęcie: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź