Strefa Rodzica

Co zrobić, gdy moje dziecko nie wymawia Z?

Od kiedy tylko pamiętam, moje dziecko zniekształca słowa: mówi “samek” (zamek), “Spyś” (Zbyś), “Susia” (Zuzia). Obecnie córka ma 5 lat i nic nie wskazuje na to, żeby z tego wyrastała. Choć jest objęta zajęciami logopedycznymi w przedszkolu, wydaje mi się, że one nie pomagają.

Opis zniekształceń sugeruje mowę bezdźwięczną, natomiast stuprocentową pewność można mieć dopiero po przeprowadzeniu badania logopedycznego, które będzie obejmowało także badanie słuchu fonemowego. Jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach logopedycznych w przedszkolu, z pewnością istnieje forma kontaktu z pracującym tam logopedą. Być może dziecko posiada zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi, które są zaleceniami do pracy w domu.

Jak pracować w domu?

Budowanie świadomości u dziecka – faktu, że ma ono wpływ na brzmienie (dźwięczność, ton, melodia, tempo) głosu, spowoduje, że dziecko bardziej świadomie będzie wykorzystywało te umiejętności podczas mówienia. Oto kilka propozycji do pracy w domu wraz z materiałami do pobrania.

Dźwięczność – bezdźwięczność

Karta pracy do pobrania

Przede wszystkim zabawa w różnicowanie dźwięków “Z” i “S”. Głoska Z będzie wymawiana długo i głośno (dźwięcznie), natomiast S – długo i cicho (bezdźwięcznie). Być może przydadzą się obrazki odnoszące się do tych dźwięków, np. osa do głośnej głoski Z, a wąż do cichej głoski S. Dziecko wybiera ten obrazek, który w danym momencie odpowiada usłyszanej głosce. To samo zadanie można wykorzystać podczas różnicowania głosek w sylabach, np. ZA, SA, ZE, ZY, ZO, SO, SU.

Pomocne będą plansze Logotorpedy z obrazkami i literami odpowiadającym usłyszanym głoskom:

Jeśli chcesz podnieść poprzeczkę, wykorzystaj wyrazy rozpoczynające się ćwiczonymi głoskami, na przykład: SOWA, ZAMEK, ZĄB, SANKI, SARENKA, ZABAWKI.

Wykorzystaj słowa do różnicowania głosek S i Z:

Poprawna wymowa

Twoje dziecko dostrzega już różnicę między tymi dwoma, podobnymi do siebie dźwiękami? Pora zrobić kolejny krok, a więc rozpocząć pracę nad artykulacją.
Sprawdź nasze propozycje:
Zamki z piasku: Z w izolacji i w sylabach
Pszczoły z głoską Z

Można też nazywać słowa rozpoczynające się głoską Z, korzystając z materiałów zamieszczonych wyżej, a nawet budować proste zdania z naszym arkuszem zdaniowym!
Zenek ćwiczy głoskę Z

Powodzenia!

Zostaw Odpowiedź