Strefa Rodzica

Prawa i lewa półkula…

Pytacie, dlaczego logopedzi często powołują się na funkcje prawej lub lewej półkuli; piszecie też, że nie zawsze macie odwagę zapytać swojego terapeutę, o co tak dokładnie chodzi. W tym celu przygotowaliśmy dla Was, rodzice, szybkie i proste wyjaśnienie funkcji prawej i lewej półkuli. Dzięki tym kluczowym informacjom dowiecie się, dlaczego logopeda zachęca Wasze dzieci do śpiewania piosenek lub układania sekwencji.

Jeden mózg, dwie półkule

Jak wiadomo, każdy obszar w mózgu odpowiada za inne funkcje. Choć obie są „półkulami”, ich zakres pracy jest inny. Porównane tu zostaną obie półkule oraz obszary mowy, za jakie odpowiadają.

PRAWA PÓŁKULA:

 • działa symultanicznie, czyli globalnie, całościowo;
 • rozpoznaje, zapamiętuje i nawiązuje przez podobieństwo do posiadanych już informacji;
 • przetwarza przestrzeń;
 • analizuje wielkości, barwy i kształty;
 • odbiera dźwięki, które nie są werbalne;
 • rozpoznaje znaki ikoniczne, piktogramy;
 • ustala lokalizację dźwięków w przestrzeni;
 • odbiera i wyraża negatywne emocje;
 • przetwarza bodźce muzyczne i tonalne; odpowiada za interpretację utworu muzycznego.

Dzięki takim funkcjom prawa półkula przetwarza:

 • samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze;
 • globalnie odczytuje wyrazy;
 • konkretne rzeczowniki (w mianowniku);
 • jest aktywna w czasie powtarzania;
 • rozumie bardziej tekst mówiony niż pisany;
 • kontroluje prozodię: intonację, rytm, akcent wypowiedzi;
 • pozwala rozumieć wypowiedź z kontekstu i sytuacji;
 • rozumie język za pomocą słów – kluczy;rubik-cube-802889_960_720

LEWA PÓŁKULA:

 • opracowuje informacje korzystając z sekwencji: działa analitycznie, krok po kroku;
 • odkrywa relacje zachodzące między elementami;
 • dostrzega różnice między elementami;
 • porządkuje sekwencyjnie;
 • dostrzega reguły, przetwarza je;
 • odbiera, zapamiętuje i wytwarza informacje językowe;
 • przetwarza linearnie teksty czytane (czyta ze zrozumieniem);
 • w nauce muzyki kontroluje uderzenie i tempo, czyli sekwencje.

Dzięki tym funkcjom lewa półkula przetwarza:

 • nadawanie, odbieranie mowy;
 • rozumienie mowy;
 • obliczenia matematyczne;
 • logiczne myślenie;
 • nadawanie i odbieranie tekstu (czytanie i pisanie);
 • rozumienie czytanego tekstu;
 • myślenie analityczne.

Po co ćwiczenia stymulujące prawą lub lewą półkulę podczas zajęć logopedycznych?

Mówienie to nie tylko poprawna realizacja głosek: to także rozumienie słów, sprawne komunikowanie się, mówienie z zachowaniem intonacji, melodii, akcentu. W zależności od tego, nad czym logopeda musi popracować z konkretnym maluchem, sięga po odpowiednie do tego metody i narzędzia: dlatego czasami śpiewa, czasami ćwiczy pamięć, a czasami sekwencje.

Rodzicu, nie bój się stawiać pytań o cel ćwiczeń, które wykonuje Twoje dziecko!

Logotorpeda

1 Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź