Testy i recenzje

Jak napisać perfekcyjną opinię logopedyczną? Plan opinii

Za każdym razem, kiedy piszesz opinię logopedyczną, wydaje Ci się, że czegoś w niej brakuje? Czegoś jest za mało lub za dużo? Zastanawiasz się, jakiego słownictwa użyć? A może jesteś początkującym logopedą i jeszcze nie wiesz, na czym się skoncentrować?

Czym charakteryzuje się porządna opinia logopedyczna? Jest rzetelnym opisem funkcjonowania dziecka. Aby wykonać to jak najlepiej, bazą powinna być rzetelnie przeprowadzona diagnoza logopedyczna. Wyniki diagnozy zawsze należy odnieść do modelu rozwoju dziecka. Model rozwojowy wskaże nam, w jakich obszarach dziecko funkcjonuje powyżej lub poniżej wieku rozwojowego i zasugeruje ewentualne nieprawidłowości.

Trudnością w pisaniu opinii logopedycznej może być fakt, że jako logopedzi działamy na różnych płaszczyznach. Wielu logopedów nie wychodzi w terapii poza obszar wad wymowy; ich opinie będą różniły się od opinii dotyczących rozwoju dziecka dwuletniego z podejrzeniem autyzmu lub opinii charakteryzującej system językowy nastolatka z afazją. Tworząc doskonałą opinię logopedyczną zawsze warto postępować według wcześniej przygotowanego planu. Odpowiedz na pytanie: co chcesz, aby znalazło się w opinii?

PLAN OPINII

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
  kto (warto wskazać wiek dziecka) i kiedy zgłosił się na badanie / wizytę / spotkanie lub od kiedy pozostaje w terapii;
  opis zachowania, nawiązywania relacji, rodzaj komunikacji;
  jakie dziecko jest, co lubi, czym się interesuje;
  tu też warto umieścić kluczowe informacje zebrane w wywiadzie, np. informacje medyczne, zaangażowanie rodziców.
 2. ZARYS MOCNYCH I SŁABYCH STRON:
  wnioski z przeprowadzonej diagnozy, obserwacji
  lub opis cyklu spotkań (co zostało zrobione w związku z przeprowadzoną diagnozą lub w nawiązaniu do opinii, którą przedstawiono);
  opis rozumienia i nadawania mowy,
  wyniki badania słuchu i reakcji słuchowych,
  sposób realizacji głosek, wady wymowy i ich przyczyn,
  budowa aparatu artykulacyjnego, sposób oddychania, połykania, pozycji spoczynkowej,
  funkcjonowanie społeczne itp.
 3. WNIOSKI:
  wskazania do terapii, wyznaczenie celów;
  lub informacja o zakończonym procesie terapii.

Nie zapomnij o wymogach formalnych

Obowiązkowym obszarem jest metryczka: kiedy i gdzie sporządzono dokument, czego dotyczy (opinia logopedyczna, diagnoza logopedyczna) i kogo dotyczy. Jak każdy dokument, również opinia logopedyczna powinna zachować formalne wyznaczniki: mieć akapity, należytą składnię i formy, a także podpis osoby sporządzającej opinię. Warto zadbać również o pieczątkę placówki wydającej dokument. Czasami dodaje się informacji o przyczynie wydania opinii, np. na prośbę rodzica w celu przedstawienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
I jeszcze – o ile to możliwe, napisz opinię na komputerze.

Specjalistyczne terminy

Jeśli opinia jest orientacyjna dla rodzica (lub zostanie przekazana nauczycielowi, pediatrze psychologowi), nie warto komplikować. Ktoś, kto nie jest logopedą, nie musi znać specjalistycznych terminów obowiązujących w logopedii. Drugą kwestią są zawiłości terminologiczne – każdy logopeda wie, że terminów określających to samo zjawisko, może być wiele. Wskazówką dla niezdecydowanych, którzy zastanawiają się, czy używać zawiłej terminologii lub maksymalnie upraszczać dokumenty, proponuję: jeśli wykorzystujesz terminologię, od razu ją wyjaśnij, opisując problem. Na przykład, używając terminu „interdenetalna realizacja głosek dziąsłowych”, w nawiasie możesz napisać: „zniekształcanie głosek sz, ż, cz, dż poprzez wsuwanie języka między zęby”. Wtedy zaoszczędzisz czas nad zastanawianiem się, kto będzie odbiorcą Twojej opinii.

Wyłącznie deficyty?

Czasem pojawiają się opinie, które są skoncentrowane wyłącznie na negatywach: czego dziecko nie potrafi, czego nie jest w stanie wykonać. Brakuje tam informacji dotyczących tego, co nie sprawiło trudności, co dziecko lubi lub czym się interesuje, co wzbudziło entuzjazm. Informacje o mocnych stronach dziecka być może pomogą innym terapeutom w nawiązaniu relacji, pozwolą też zbudować pozytywny wizerunek dziecka.

Logotorpeda

grafika: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź