Testy i recenzje

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS. Zapowiedź i testy

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS to narzędzie dedykowane nauczycielom, wychowawcom grup realizujących obowiązek przedszkolny. Pomagają nauczycielowi określić, czy sześciolatek jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Od razu warto zaznaczyć, że narzędzie jest testem, o czym informuje symbol na okładce zeszytu. Oznacza to, że narzędzie podlega standaryzacji, normalizacji, jest trafne, rzetelne i obiektywne. Ważną informacją dla nauczycieli, którzy badają gotowość szkolną dzieci jest fakt, że dla testu obliczone są normy, czyli przedział punktowy, który dziecko może zdobyć w każdym z zadań. Dzięki normom można od razu po przeprowadzeniu badania stwierdzić, czy dziecko wykonało zadania w sposób przeciętny (prawidłowy dla sześciolatków), wysoki (powyżej norm) lub niski (poniżej norm).

Test KOGS składa się z indywidualnej dla każdego dziecka książki z zadaniami, kwestionariusza do uzupełnienia punktacji oraz karty podsumowania. W zestawie znajduje się także szczegółowa instrukcja przeprowadzania badania. Na każdej ze stron niegrubej książki formatu A4 znajduje grafika  niezbędna do wykonania jednego, dwóch lub trzech zadań. Pozwala to na utrzymać koncentrację na zadaniu bez zbędnych, rozpraszających bodźców. Obrazki są czytelne i rozpoznawalne. Warto zauważyć, że graficznie Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS nawiązują do pozostałych narzędzi do diagnozy Komlogo: podobne ilustracje można znaleźć w testach KOLD czy KORP.

Przeprowadzenie badania nie jest czasochłonne. Składa się z trzynastu części odpowiadających obszarom rozwoju. Oceniane są: samoobsługa, motoryka duża, rozwój emocjonalny, społeczny, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, grafomotoryka, umiejętności matematyczne, myślenie pojęciowe, pamięć wzrokowa i słuchowa, wiedza środowiskowa, orientacja w czasie i przestrzeni, komunikowanie się i mowa. W każdej z części są trzy próby (obszar pamięci zawiera dwie).

Co więcej, kwestionariusz obejmuje także próby badania lateralizacji w obrębie ręki, oka, ucha i nogi. Każdy nauczyciel zdaje sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla procesu uczenia się może mieć skrzyżowana lateralizacja.

Zadania mają charakter obserwacji (na przykład ocena z zakresu higieny osobistej), indywidualnego opowiadania (ocena komunikowania się i mowy), ale zdecydowana większość to wykonanie zadań z wykorzystaniem dedykowanego badaniu zeszytu.

Pora przejść do innowacyjności w zakresie badania oceny gotowości szkolnej. Zaleca się wykonanie badania w grupie dzieci. To, po pierwsze, oszczędność czasu nauczyciela (badania indywidualne na znanych i wykorzystywanych od dawna testach trwają wiele godzin), po drugie – stworzenie dziecku sytuacji podobnej do szkolnej klasy: oto nauczyciel tłumaczy zadanie, po czym dzieci, każde koncentrując się na własnym zeszycie, wykonują polecenia. Badana grupa nie powinna przekraczać trzynaściorga dzieci, dzięki czemu całą grupę sześciolatków w przeciętnym przedszkolu można przebadać w dwóch turach. Aby badanie było wiarygodne, należy przestrzegać standardów, a więc szczegółowych wytycznych badania, zamieszczonych w instrukcji.

Ocenę gotowości szkolnej przeprowadza się dwukrotnie. Pierwszą wykonuje się jesienią, drugą wiosną. Takie podwójne wykonanie oceny pozwala obiektywnie ocenić przygotowanie dziecka. Porównanie dwóch wyników daje możliwość zweryfikowania postępów dziecka w okresie kilku miesięcy. Wyniki nanosi się na specjalnie przygotowaną do tego kartę podsumowania, która pozwoli porównać wyniki obu ocen. Choć uzyskany wynik badania ma charakter punktowy (wynika to z opracowanych dla narzędzia norm), to wgląd w kwestionariusz punktacji oraz kartę podsumowania daje możliwość sporządzenia pełnej opisowej opinii, co może być przydatne podczas konsultacji z rodzicami lub w celu przedstawienia innym placówkom (na przykład poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Narzędzie nie jest jeszcze dostępne, ale zapowiada się dobrze. Już niebawem będzie dostępne w sklepie KOMLOGO. Czekamy na część wiosenną i opinie użytkowników!

Zostaw Odpowiedź