Testy i recenzje

Logoobrazki – zostań pilotem statku kosmicznego

Logoobrazki to program komputerowy, który jest dostępny na rynku już od kilku lat. Wydawnictwo Komlogo dedykuje go dzieciom między czwartym a ósmym rokiem życia (przedszkolaki oraz dzieci z początkowych klas szkoły podstawowej) i podkreśla, że program charakteryzuje się „prostą obsługą oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”.

Celem programu jest usprawnianie ogólnego rozwoju dziecka, dlatego ćwiczenia logopedyczne, związane z artykulacją, przeplatają się z ćwiczeniami stymulacji wzrokowej, kategoryzacją, zadaniami z zakresu matematyki, pisania i czytania, a także ćwiczeniami słuchu fonemowego.

Program składa się z trzech części. W każdej z nich można wybrać:

  • poziom trudności zadań (w czterostopniowej skali),
  • ilość zadań (mało, średnio lub dużo),
  • rodzaj ćwiczonych głosek (czy jedną kategorie dla utrwalania, czy dwie dla różnicowania, a może wszystkie, dla coraz lepszej automatyzacji?).
Dziecko wybiera obrazek pasujący do kategorii i poprawnie nazywa wszystkie obiekty, które widzi. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje powiększenie obrazka oraz usłyszenie jego nazwy.

Pierwsza część Logoobrazków jest dedykowana sygmatyzmowi, a więc głoskom szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), syczącego (s, z, c, dz) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź). Podczas ustawień każdorazowo można wybrać, który z szeregów będzie ćwiczony (np. szumiący dla dziecka, które utrwala głoski sz, ż, cz, dż). Można również wybrać dwa z nich lub wszystkie, jeśli chcemy kształtować różnicowanie głosek. To daje więcej możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb ucznia. Druga cześć Logoobrazków podporządkowana jest rotacyzmowi, a więc znajdują się tu ćwiczenia rozwijające prawidłową wymowę głosek R, L i J. Trzecia część Logoobrazków obejmuje ćwiczenia z zakresu terapii mowy bezdźwięcznej, a więc głoski P-B, K-G, T-D, F-W.

TEST LOGOTORPEDY

Zainstalowaliśmy program na urządzeniu z oprogramowaniem Windows. Program wymaga użycia klawiatury oraz myszki do sterowania, nie zadziała w funkcji tabletowej. Sterowanie odbywa się za pomocą strzałek, odpowiadających ruchom statku kosmicznego (strzałka w prawo i w lewo – statek obraca się i leci w wybranym kierunku, w dół i w górę – statek obniża wysokość lub ją zwiększa).

W menu Logoobrazków można ustawić indywidualnie poziom trudności zadań, ich ilość oraz zbiór ćwiczonych głosek.

Pierwsze wrażenie dorosłego może być następujące: „O nie, to nie przejdzie, dzieciaki mają bardziej atrakcyjne gry we własnych domach”. Okazuje się jednak, że wykorzystanie komputera na zajęciach jest ogromną atrakcją. Dzieci dają wciągnąć się w opowieść w stylu: „Słuchaj, będziemy dzisiaj pilotami kosmicznego statku, mamy dwie misje do wykonania, pomożesz mi?” Po uruchomieniu programu dzieci komentują obecność ufoludków, poszukując ich na każdej z plansz minigier.

Fabułę dla Logoobrazków stanowią kosmiczne przygody: dziecko wciela się w rolę pilota statku kosmicznego i wykonuje ważne misje. Postacie ufoludków, księżycowy krajobraz oraz rakieta są ozdobą każdej z plansz z zadaniem, współtworzą fabułę dla dziecka i stwarzają pozory gry przygodowej. Dziecko wykonuje maksymalnie uproszczone w poleceniach kilkuminutowe zadania, które mają na celu wybieranie właściwych obiektów: w zależności od typu zadania mogą to być obrazki zawierające ćwiczone głoski, litery bądź cyfry (poziom zadań wybieramy przy włączeniu programu).

Bazą są ćwiczenia logopedyczne: ćwiczenia powtarzania, nazywania i opowiadania. Grafika obrazków jest charakterystyczna dla Komlogo: są wspólne dla gier planszowych, Piotrusia Logopedycznego lub którejkolwiek z części Logopedycznego Pakietu Multimedialnego. Obrazki są w raczej przejrzyste i czytelne, a jeśli pojawiają się trudności z ich nazwaniem, kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje nazwanie obiektu przez lektora. Wśród ćwiczeń artykulacyjnych zadaniem dzieci jest połączenie takich samych obrazków, dobranie obrazka i cienia, połączenie obrazków według skojarzeń (np. żarówka i żyrandol, kosz i koszyk), uzupełnienie kategorii poprzez wybór właściwego obiektu (np. jedzenie, rośliny). Znajdują się tu też ćwiczenia z czytaniem: uzupełnienie luki w słowie lub ułożenie słów z rozsypanki.

Wybieranie wszystkich słów, które zawierają w swoim brzmieniu głoskę Ż.

Ćwiczenia mowy przeplatają się zgrabnie z ćwiczeniami z zakresu matematyki: dopasowanie takiej samej liczby oczek, takich samych cyfr; dopasowanie cyfry do liczby oczek; uzupełnienie prostego działania matematycznego; wybór znaku, którego brakuje w działaniu (+, -, <, >). Są także ćwiczenia ciągów w różnych wariacjach: należy ułożyć cyfry rosnąco lub malejąco.

Wszystkie te ćwiczenia są kilkuminutowe, a ich przeplatanie się powoduje utrzymanie ciekawości i koncentracji uwagi u ćwiczącego. Współtowarzyszenie, kibicowanie w grach, a także zadawanie odpowiednich pytań podczas wykonywania zadań pozwoli logopedzie wykorzystać sto procent możliwości programu

Jak się okazuje, Logoobrazki mogą być również dobrym początkiem do rozwijania złożonych wypowiedzi, kształtowania poprawnej gramatyki oraz artykulacji. Szczególnie zwracam uwagę na ćwiczenia kształtujące poprawną wymowę. Słowa pojawiające się w minigrach mogą być pretekstem do rozwijania umiejętności tworzenia definicji, uzasadniania wyboru, wymyślania zdań z określonymi wyrazami. Nie wykonujemy ćwiczeń „na czas”. Wybrane ćwiczenia są krótkie, można je przerwać w dowolnym momencie. Wykorzystanie Logoobrazków może następować na początku zajęć, na końcu – jako nagroda po pięknej pracy lub w trakcie, jako urozmaicenie zajęć.

Zaletą jest też przyjemna dla portfela cena. Program, choć profesjonalny, kosztuje znacznie mniej niż inne logopedyczne programy komputerowe. Z uwagi na cenę Logoobrazków na zakup pozwolić sobie mogą również rodzice, którzy chcą wykorzystać komputer w ćwiczeniach logopedycznych w domu. Aktualną cenę można sprawdzić na stronie wydawcy: www.komlogo.pl

Jak zawsze apelujemy o to, aby mądrze korzystać z multimediów podczas terapii logopedycznej. Nie mogą one zastąpić pracy terapeuty, ponieważ terapia musi być dostosowywana indywidualnie. Warto sięgać po takie programy, które nie będą atakowały wielością bodźców, nie będą zawierały treści nieadekwatnych dla dzieci oraz nie będą zajmowały wiele czasu. Gry logopedyczne powinny być urozmaiceniem, przerywnikiem, atrakcją, motywacją dla dziecka w toku ćwiczeń logopedycznych, a nie zastępstwem terapii.  

Logotorpeda

Zostaw Odpowiedź