Strefa Rodzica

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD)

Dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się? Ma trudność w rozumieniu mowy w hałasie? Trudno mu skoncentrować się nad tym, co mówią do niego inni? Pojawiają się kłopoty podczas uczenia się?

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są spowodowane nieprawidłową pracą słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego. Jest to problem z interpretacją dźwięków, który znacząco wpływa na problemy w komunikacji: rozumienie mowy, odróżnianie i analizowanie dźwięków, koncentrację słuchową – mimo prawidłowo funkcjonujących uszu.

Skąd się biorą Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego pojawiają się jako następstwa infekcji, w tym wysiękowego zapalenia ucha środkowego, drenaże ucha (które często są przyczyną nadwrażliwości słuchowej), wcześniactwo.  Objawy APD mają także dzieci z dysleksją.

Jak rozpoznać Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Dzieci z APD charakteryzują się osłabioną percepcją dźwięków oraz rozumieniem mowy (w szczególności w hałasie, szumie) i trudnością w rozumieniu złożonych poleceń. Wykazują deficyty w zakresie koncentracji uwagi, pamięci słuchowej oraz słuchu fonemowego.

Trudności dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego:

  • trudności w zakresie podzielności uwagi,
  • zaburzenia słuchu fonemowego,
  • zaburzenia integracji sensorycznej,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • trudności językowe, ograniczenie komunikacji językowej,
  • wady wymowy,
  • trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
  • trudności emocjonalne,
  • problemy w uczeniu się, w szczególności opanowanie umiejętności czytania i pisania.

Sprawdź, o czym należy pamiętać podczas pracy z dzieckiem z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.

#pomyslzwieliczki
Logotorpeda

Artykuł powstał w oparciu o materiały informacyjne ACS Słuchmed.
Grafika: www.pixabay.com

1 Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź