Strefa Rodzica

Praca nauczyciela z dzieckiem z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD)

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, wbrew ogólnemu przekonaniu, nie mają związku z niedosłuchem. To zaburzenia na poziomie neuronalnym, występujące w ośrodkowej części układu słuchowego.

Przeczytaj o Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego.

Podczas pracy z dzieckiem z APD warto pamiętać o tym, że mają one szczególne trudności w rozumieniu mowy w takich sytuacjach jak lekcja, gdzie nie zawsze panuje absolutna cisza. Dobrze wtedy zarezerwować uczniowi miejsce na wprost nauczyciela, najlepiej w pierwszej ławce. Wyciszone pomieszczenie pozbawione pogłosu będzie lepszym miejscem na naukę dziecka. Ne należy zapominać o zapewnieniu właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej, zaplanowaniu takiej ścieżki nauczania, która będzie dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia. Korzystne będzie także zorganizowanie dodatkowych zajęć w formie zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych), które będą wspierały dziecko poznawczo i edukacyjnie.

O czym pamiętać podczas prowadzenia zajęć z dzieckiem z APD?

 1. Uprość komunikację!
  Formułuj proste polecenia, które będą zrozumiałe. Używaj słów, które są znane dziecku. Nie stosuj zdań o rozbudowanych formach gramatycznych. Wspomagaj się mową ciała. Jeśli widzisz, że dziecko nie rozumie – postaraj się wyjaśnić. Proś dziecko o wyjaśnianie znaczeń słów i poleceń. Upewniaj się, że uczeń rozumie to, co do niego mówisz!
 2. Pisanie i czytanie
  Zwracaj na te umiejętności szczególną uwagę przez cały czas. Ich opanowanie będzie bramą do dalszych etapów edukacji. Czytanie poleceń, prostych tekstów, wykonywanie zadań w oparciu o czytanie ze zrozumieniem jest niezbędne, aby wypracować w dziecku rozumienie tego, co czyta. Pisanie ze słuchu będzie doskonaliło pamięć.
 3. Pamiętaj o szczególnych trudnościach dziecka
  Nie oceniaj błędów, które wynikają z zaburzonej percepcji słuchowej, daj dziecku więcej czasu na sformułowanie wypowiedzi (zarówno ustnych, jak i pisemnych). Nie oceniaj surowo podczas ćwiczeń muzycznych czy recytatorskich – to, co innym dzieciom przychodzi z łatwością, dziecku z APD zajmuje wiele czasu i pracy w domu.
 4. Utrzymuj z dzieckiem kontakt
  Nie tylko wzrokowy, a także werbalny: rozmawiaj z dzieckiem, zadawaj mu pytania. Zapewniaj wsparcie emocjonalne, motywuj do nauki i doceniaj pracę, jaką wkłada w wykonywane ćwiczenia.

Ćwiczenia słuchu fonemowego znajdziesz tutaj.

#pomyslzwieliczki
Logotorpeda

Artykuł powstał w oparciu o materiały informacyjne ACS Słuchmed.
Grafika: www.pixabay.com

2 komentarze

Zostaw Odpowiedź