Strefa Rodzica

Opóźniony rozwój mowy

„Ma jeszcze czas?”
Dylematy Rodzica
Z jednej strony Rodzic słyszy: „Maluch ma jeszcze czas”, „Moje dziecko zaczęło mówić dopiero gdy miało pięć lat”, „Nie histeryzuj”. Z drugiej strony, kiedy dostrzega inne dzieci, młodsze, lecz budujące długie i wyczerpujące wypowiedzi, pojawia się niepokojące uczucie i poszukiwanie odpowiedzi.
Wzrastająca liczba zgłaszających się Rodziców dzieci trzyletnich: zdrowych, uśmiechniętych, komunikujących się ale niemówiących, jest dowodem na to, że coraz częściej pojawia się problem opóźnionego rozwoju mowy. Jesteś jednym z nich? Przeczytaj.

„Moje dziecko nie mówi, ale dogada się z każdym, wszystko pokaże!”
Czym jest opóźniony rozwój mowy i prosty opóźniony rozwój mowy?
Charakterystyczne jest, że Maluch rozwija się prawidłowo we wszystkich sferach – poza mową; nawet w sferze komunikacji dziecko potrafi stworzyć sobie taki klucz i zestaw gestów i dźwięków, że nawet „obcy” nie będzie miał problemów ze zrozumieniem komunikatu. Rozróżnia się dwie formy ORM:

Prosty opóźniony rozwój mowy to brak mowy (lub używanie tylko kilku wyrazów), który samoistnie ustępuje. Dziecko – poza aspektem mowy – rozwija się prawidłowo: rozwój emocjonalny, zdobywanie umiejętności oraz proces uczenia się przebiega podobnie jak u rówieśników; ma także prawidłowy słuch. Przełom następuje po trzecim roku życia, kiedy w bardzo krótkim czasie gwałtownie wzrasta zasób słownictwa, pojawia się prawidłowy system gramatyczny oraz budowane są złożone zdania.

W przypadku opóźnionego rozwoju mowy system językowy jest budowany wolniej. Dopiero po trzecim roku życia zaczynają pojawiać się słowa, a cały system językowy stabilizuje się nawet do szóstego roku życia. Mowa jest opóźniona: czteroletnie dziecko z ORM komunikuje się prostymi zdaniami, czyli jest na etapie rozwoju mowy dziecka trzyletniego. Opóźniony rozwój mowy stwarza problem w zakresie nadawania komunikatów przy doskonałym rozumieniu, prawidłowym słuchu oraz normie intelektualnej. Dobrze, kiedy Maluch z opóźnionym rozwojem mowy jest pod stałą opieką logopedy, który regularnie wykonuje ćwiczenia wspierające rozwój mowy dziecka.
Pamiętaj: Każdy niepokojący przypadek opóźnionego rozwoju mowy powinien być skonsultowany z logopedą, który oceni rodzaj opóźnionego rozwoju mowy, wskaże jego przyczyny i zaplanuje terapię.

Przyczyny
Najczęstszymi przyczynami są: brak motywowania dziecka do mówienia, brak stawiania mu wymagań, brak interakcji z dzieckiem polegających na zabawie lub zbyt słabe sytuacje komunikacyjne, częsty kontakt z ekranem, ale także bariera emocjonalna, nieśmiałość.

Jak wspierać w rozwoju mowy?
Najważniejsza jest motywacja do mówienia – Maluch musi zrozumieć, że mówienie jest potrzebne! Warto stwarzać sytuacje komunikacyjne, w których będzie się mógł posługiwać językiem w określonym celu (zabawa, osiąganie radości i przyjemności). Ważne również jest dawanie prawidłowych wzorców językowych. O tym, co robić, żeby wspierać rozwój mowy dziecka, przeczytasz TUTAJ.
Nie zapominaj także o stałym kontakcie z logopedą – będzie on wspierał rozwój mowy Malucha, ale także inspirował i motywował Rodziców do działania. Pomoże on w pokonaniu trudności z obniżonym napięciem narządów artykulacyjnych, terapii wad wymowy oraz dostosowaniu wypowiedzi Dziecka do systemu językowego: fleksji, składni, konstruowania zdań.

A Ty? Czy masz doświadczenie z ORM?

Logotorpeda

4 komentarze

Zostaw Odpowiedź