Strefa Rodzica

Poznaj: dziecko z autyzmem

Nieobecny wzrok, brak reakcji na imię, nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego, schematyczna zabawa określonym przedmiotem. Zamiast mówienia – pojękiwania i krzyki, zamiast komunikatów – nieadekwatny do sytuacji chichot lub  nieoczekiwane wybuchy agresji. To tylko kilka zachowań, które mogą wskazywać na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Dziś diagnozuje się autyzm u jednego dziecka na sto. Niektóre źródła podają, że jest to nawet jedno na  88 dzieci. Statystyki pokazują, że tych dzieci jest coraz więcej. Trudno stwierdzić, czy przyczynia się do tego coraz lepsza diagnostyka, czy może wzrasta ryzyko zagrożenia zaburzeniami rozwoju.

Jakie jest dziecko z autyzmem?
To dziecko, które rozwija się inaczej, nieharmonijnie. Zaburzenia rozwoju występują w szczególności w sferach poznawczych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi. Rzadko utrzymuje kontakt wzrokowy lub patrzy na kogoś, kto do niego mówi. Preferuje przebywanie w samotności; bawi się schematycznie wybranymi przez siebie zabawkami, kręcąc nimi, układając w rządku. Dziecko to ma problemy z rozpoznawaniem emocji u drugiej osoby, często też samo jest labilne emocjonalnie: ma napady złości lub śmieje się bez zauważalnych powodów. Dziecko to ma ogromne problemy z sensoryką: bywa nadwrażliwe na określone dźwięki, dotyk, przytulanie, fakturę materiałów, a czasami zupełnie nie przywiązuje uwagi do doświadczeń zmysłowych. Ma ogromne problemy z mówieniem i komunikacją. Jeśli mowa się pojawia, to zauważa się w niej echolalie (powtórzenia), trudności z fleksją, składnią czy rozumieniem wypowiedzi.

Jak uczy się dziecko z autyzmem?
Dziecko z autyzmem lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu rozwija się inaczej niż jego rówieśnicy, dlatego do swojej edukacji potrzebuje dostosowanych metod i terapii. Niezwykle istotnym aspektem jest konieczność zwrócenia uwagi na rozwijanie komunikacji, aby dziecko mogło wyrazić swoje potrzeby i pragnienia. Innym aspektem jest wspieranie rozwoju sensorycznego dziecka. Początek drogi to terapia indywidualna, prowadzona przez specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Dopiero później, kiedy dziecko zacznie zwracać uwagę na inne osoby w swoim otoczeniu oraz będzie w stanie zakomunikować swoje potrzeby, można podjąć kroki w kierunku integracji z innymi dziećmi, nie zaprzestając terapii.

Gdzie po pomoc?
Specjalistyczną pomoc uzyskasz w ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz centrach rozwoju dzieci. Najważniejsza jest diagnoza, która pomoże dobrać odpowiednie zajęcia terapeutyczne.

Logotorpeda

Być może zainteresuje Cię także pytanie naszej czytelniczki: Czy to autyzm?

 

ilustracje: www.pixabay.com

1 Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź