Terapia wad wymowy

Czterolatek nie mówi K, czy ma jeszcze czas?

Moje dziecko nie wymawia głosek K oraz G, ma cztery lata. W przedszkolnej grupie są jeszcze dwaj chłopcy, którzy tak samo wymawiają słowa: TOT (kot), DUMA (guma) i TINO (kino). Czy mój syn ma jeszcze czas?

Niestety, te głoski same nie “wskoczą” i wymagana jest pomoc logopedy. Przyjmuje się, że dzieci do ukończenia trzeciego roku życia powinny mieć utrwaloną poprawną wymowę głosek tylnojęzykowych, a także różnicowanie w mowie głosek K-T oraz G-D. W czwartym roku życia takie zastępowanie głosek jest już uważane za wadę wymowy. Dotyczy to nie tylko opisywanego dziecka, ale także jego rówieśników.

Na czym będzie polegała praca logopedy?

Logopeda po dokładnej diagnozie rozpocznie (o ile nie będzie dodatkowych trudności) od wywołania głosek K i G, następnie utrwali je w sylabach,wyrazach, słowach. Być może po pewnym czasie będzie można usłyszeć, że dziecko zniekształca słowa… ale teraz odwrotnie, czyli wcześniejszy TOT (kot) będzie wymawiany jako… KOK! Dlatego równolegle z nauką artykulacji należy wprowadzać ćwiczenia słuchowe różnicujące te głoski.

Kiedy terapia się zakończy?

Z uwagi na to, że każde dziecko ma indywidualne tempo uczenia się i zmiany nawyków, za koniec tej terapii uważa się moment, kiedy dziecko prawidłowo realizuje głoski nie tylko w gabinecie, ale także podczas rozmowy z rodzicami i rówieśnikami, czyli.. wszędzie! Brak innych trudności w wymowie dziecka będzie sygnałem do tego, aby zakończyć terapię logopedyczną.

Więcej o głoskach K, G (materiały do pracy, karty ćwiczeń, karty pracy):

Moje dziecko nie mówi K, co robić?

Brak K, G u dziecka

Kury – karta pracy z K w sylabach

Ćwiczenia z głoską H

Logotorpeda

zdjęcie: www.pixabay.com

Zostaw Odpowiedź