1 Odpowiedź

  • […] Należy wspomnieć również o zintegrowanym z Metodą Strukturalną narzędziu oceniającym umiejętności czytania i pisania. Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP to narzędzie diagnostyczne. Karty Oceny Czytania i Pisania nie zawierają przedziałów wiekowych; oceniają możliwości osoby badanej, dzięki czemu diagnosta ma jasny obraz zakresu umiejętności badanego. Wyniki mają ścisły wpływ na opracowanie programu terapii i dobór odpowiedniego zeszytu ćwiczeń, dostosowanych indywidualnie do możliwości ucznia. Program terapii tworzy się przy wykorzystaniu dedykowanych do metody kart pracy, wspierających naukę czytania i pisania (przeczytaj o KOCP). […]

Zostaw Odpowiedź